معرفی سامسونگ استارون

logo-staron

معرفی سامسونگ استارون گروه سامسونگ در سال ۱۹۳۸ توسط لی بیونگ-چول در قالب یک شرکت بازرگانی تاسیس شد. غرفه سامسونگ در نمایشگاه ۲۰۱۲ در طول ۳ دهه این گروه در حوزه‌های فناوری هوافضا، نساجی، بیمه، اوراق بهادار و خرده‌فروشی فعالیت داشته است. گروه سامسونگ در اواخر دهه ۱۹۶۰ وارد عرصه الکترونیک شد و در اواسط […]

نمونه و سمپل سنگ استارون Tempest

اپالی- Shimmer-FR148

[insert_php] ShowInfoSample(“12750″,”استارون-لوته-سامسونگ”,”Tempest-1″,”300000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,”دارای خرید چسب الزامی”); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ استارون Solid

[insert_php] ShowInfoSample(“13324″,”استارون-لوته-سامسونگ”,”Solid-0″,”300000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,”دارای خرید چسب الزامی”); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ استارون Sanded

[insert_php] ShowInfoSample(“12838″,”استارون-لوته-سامسونگ”,”Sanded-4″,”300000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,”دارای خرید چسب الزامی”); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ استارون Quarry

[insert_php] ShowInfoSample(“13302″,”استارون-لوته-سامسونگ”,”Quarry-2″,”300000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,”دارای خرید چسب الزامی”); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ استارون Pebble

[insert_php] ShowInfoSample(“13274″,”استارون-لوته-سامسونگ”,”Pebble-8″,”300000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,”دارای خرید چسب الزامی”); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ استارون Supreme

[insert_php] ShowInfoSample(“13382″,”استارون-لوته-سامسونگ”,”Supreme-1″,”300000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,”دارای خرید چسب الزامی”); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ استارون Metallic

[insert_php] ShowInfoSample(“13248″,”استارون-لوته-سامسونگ”,”Metallic-5″,”300000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,”دارای خرید چسب الزامی”); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ استارون Crystal

[insert_php] ShowInfoSample(“13246″,”استارون-لوته-سامسونگ”,”Crystal-9″,”300000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,”دارای خرید چسب الزامی”); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ استارون Aspen

[insert_php] ShowInfoSample(“13238″,”استارون-لوته-سامسونگ”,”Aspen-6″,”300000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,”دارای خرید چسب الزامی”); [/insert_php]