هانکس و هانستون

logo-hanex

معرفی هانکس و هانستون هانوا (Hanwha ) مالک برند هانکس و هانستون یکی از بزرگترین شرکت سهامی تجاری در کره جنوبی می باشد. که فعالیت خود را در سال ۱۹۵۲ در کره با زمینه های کاری مختلف و متنوع شروع کرد. مدیرعامل فعلی این شرکت آقای کیم سونگ یونگ می باشد.   حضور جهانی مراکز تحقیق […]

نمونه و سمپل سنگ هانکس G1

[insert_php] ShowInfoSample(“13208″,”هانکس”,”G1″,”250000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,””); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ هانکس G2

[insert_php] ShowInfoSample(“13210″,”هانکس”,”G2″,”250000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,””); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ هانکس G3

[insert_php] ShowInfoSample(“13414″,”هانکس”,”G3″,”250000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,””); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ هانکس G4

[insert_php] ShowInfoSample(“13418″,”هانکس”,”G4″,”250000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,””); [/insert_php]

نمونه و سمپل سنگ هانکس G5

[insert_php] ShowInfoSample(“13452″,”هانکس”,”G5″,”250000″,”2166908600″,”کورین”,”کره جنوبی”,”اکرولیک”,””); [/insert_php]