هود مدرن

گاز

یکی از تکنولوژی های نسبتاً جدید است که در فضای آشپزخانه های امروزه کاربرد فراوانی دارد و به دلیل جاگیری کم می تواند در نقاط مختلف آشپزخانه مورد استفاده قرار گیرد. این هودها توکار بوده و سطح ارتفاع آن قابل تنظیم است. مزایا: جای کم: به دلیل طراحی خاص این هودها می توانید زمانی که […]