مجری محمد دهشیری

 

نوع فعالیت کارگاه: کورین
نام و نام خانوادگی: محمد دهشیری
برند مجموعه: کورین نگین
استان: قم

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق C510

[Best_Wordpress_Gallery id=”297″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق B612

[Best_Wordpress_Gallery id=”299″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

  

اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق C811

[Best_Wordpress_Gallery id=”301″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق A803

[Best_Wordpress_Gallery id=”303″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق P148

[Best_Wordpress_Gallery id=”305″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق A423

[Best_Wordpress_Gallery id=”307″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق A421

[Best_Wordpress_Gallery id=”309″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

  

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق P112

[Best_Wordpress_Gallery id=”311″ gal_title=”All images”]

 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق SS440

[Best_Wordpress_Gallery id=”312″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *