سرخط خبرها
خانه / نمونه سنگ (صفحه 8)

نمونه سنگ

انواع نمونه سنگ های کورین و کوارتز

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AS

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AS متریال کورین برند آتیستون شرکت تولید کننده بهین ساخت الوند عنوان سری AS کشور ایران طول صفحات ۳۶۸ سانتیمتر عرض صفحات ۷۵ سانتیمتر ضخامت ۱۲ میلیمتر قیمت شیت ۸۴۸,۰۰۰ تومان متوسط قیمت هر متر طول اجرا شده ۴۶۸,۴۳۵ تومان چسب ۳۸,۰۰۰ تومان تماس …

ادامه نوشته »

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AP

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AP متریال کورین برند آتیستون شرکت تولید کننده بهین ساخت الوند عنوان سری AP کشور ایران طول صفحات ۳۶۸ سانتیمتر عرض صفحات ۷۵ سانتیمتر ضخامت ۱۲ میلیمتر قیمت شیت ۷۹۸,۰۰۰ تومان متوسط قیمت هر متر طول اجرا شده ۴۵۴,۸۴۸ تومان چسب ۳۸,۰۰۰ تومان تماس …

ادامه نوشته »

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AM

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AM متریال کورین برند آتیستون شرکت تولید کننده بهین ساخت الوند عنوان سری AM کشور ایران طول صفحات ۳۶۸ سانتیمتر عرض صفحات ۷۵ سانتیمتر ضخامت ۱۲ میلیمتر قیمت شیت ۸۶۸,۰۰۰ تومان متوسط قیمت هر متر طول اجرا شده ۴۷۳,۸۷۰ تومان چسب ۳۸,۰۰۰ تومان تماس …

ادامه نوشته »

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AL

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AL متریال کورین برند آتیستون شرکت تولید کننده بهین ساخت الوند عنوان سری AL کشور ایران طول صفحات ۳۰۰ سانتیمتر عرض صفحات ۷۵ سانتیمتر ضخامت ۱۲ میلیمتر قیمت شیت ۹۶۸,۰۰۰ تومان متوسط قیمت هر متر طول اجرا شده ۵۶۰,۶۶۷ تومان چسب ۳۸,۰۰۰ تومان تماس …

ادامه نوشته »

نمونه و سمپل سنگ تکسانیت کد ۱

نمونه و سمپل سنگ تکسانیت سری Sahand-1 متریال کورین برند تکسانیت شرکت تولید کننده گلستان بلور عنوان سری Sahand-1 کشور ایران طول صفحات ۳۶۸ سانتیمتر عرض صفحات ۷۵ سانتیمتر ضخامت ۱۲ میلیمتر قیمت شیت ۹۳۵,۰۰۰ تومان متوسط قیمت هر متر طول اجرا شده ۴۹۲,۵۷۶ تومان چسب ۳۸,۵۰۰ تومان تماس سفارش …

ادامه نوشته »

نمونه و سمپل سنگ تکسانیت گلستون

نمونه و سمپل سنگ گلستون سری Golston-1 متریال کورین برند گلستون شرکت تولید کننده گلستان بلور عنوان سری Golston-1 کشور ایران طول صفحات ۳۰۵ سانتیمتر عرض صفحات ۷۶ سانتیمتر ضخامت ۱۲ میلیمتر قیمت شیت ۵۵۰,۰۰۰ تومان متوسط قیمت هر متر طول اجرا شده ۴۱۰,۳۲۸ تومان چسب ۳۰,۰۰۰ تومان تماس سفارش …

ادامه نوشته »