مجری فرهاد روانشاد

کد کارگاه: ۰۰۵۴۶
نوع فعالیت کارگاه: کورین
نام و نام خانوادگی: فرهاد روانشاد
برند مجموعه: آساک کورین
استان: خراسان رضوی – مشهد
آدرس دفتر: مشهد – بلوار طرح چی(خین عرب) – طرح چی ۳۲(فریزی) – بعد تالار پانیذ
شماره تلفن: ۰۹۱۰۸۷۴۰۸۶۱
پروفایل اینستاگرام

 

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه رسالت ۱۸
ابزار سه کلاسیک
متراژ ۹٫۵ متر
متریال کورین
برند ورق  تیسان
کد ورق ۱۲۴

 

نظرسنجی کارفرما 
فامیل مشتری : آقای مهاجری
متریال : کورین
متراژ : ۹٫۵ متر
تعداد ستاره ۱ از ۵ : ۵ ستاره
مجری را به دیگران پیشنهاد می دهید ؟ پیشنهاد میکنم.
نکته خاصی در مورد ایشان دارید ؟ مجری خوش قول و سر موقع تحویل داد . از نظر مبلغ به نسبت کیفیت کار راضی بودم.
این نظرسنجی توسط خود مجموعه گروهگروه سنگ مصنوعی ایران صورت گرفته است.

[Best_Wordpress_Gallery id=”42″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس ستارزاده
محل پروژه واحد مسکنونی پزشکان
ابزار سه پله
متراژ ۱۱ متر
استان: مشهد-هاشمیه ۴۳
متریال کورین
برند ورق  سندد ساهارا
کد ورق میسی ۱۷۸

 

نظرسنجی کارفرما 
فامیل مشتری : آقای ستارزاده
متریال : کورین
برند ورق : اورانوس
متراژ : ۲۰ متر
تعداد ستاره ۱ از ۵ : ۵ ستاره
مجری را به دیگران پیشنهاد می دهید ؟ پیشنهاد میکنم.
نکته خاصی در مورد ایشان دارید ؟ مجری خوش قول و سر موقع تحویل داد . از نظر مبلغ به نسبت کیفیت کار راضی بودم.
این نظرسنجی توسط خود مجموعه گروه سنگ مصنوعی ایران صورت گرفته است.

[Best_Wordpress_Gallery id=”20″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
کار فرما دکوراسیون داخلی مارول استون
محل پروژه واحد مسکنونی دکتر حقیقی
ابزار دو پله روی پیشانی حجمی شش سانت
متراژ ۹٫۸۰
استان: مشهد-هنرستان چهار-برج راشل-طبقه سوم
متریال کورین
برند ورق  کورین آتیستون
کد ورق آتیستون AW
نظرسنجی کارفرما 
فامیل مشتری : آقای مهاجری
متریال : کورین
متراژ : ۱۰ متر
تعداد ستاره ۱ از ۵ : ۵ ستاره
مجری را به دیگران پیشنهاد می دهید ؟ پیشنهاد میکنم.
نکته خاصی در مورد ایشان دارید ؟ مجری خوش قول و سر موقع تحویل داد . از نظر مبلغ به نسبت کیفیت کار راضی بودم.
این نظرسنجی توسط خود مجموعه گروه سنگ مصنوعی ایران صورت گرفته است.

[Best_Wordpress_Gallery id=”28″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما دکوراسین داخلی ایران
محل پروژه مشهد فرامرز عباسی ۴۷
ابزار کلاسیک چهار پله
متراژ جزیره ۹۰*۲۲۰ کابینت ۷متر
استان: خراسان رضوی – مشهد
متریال کورین
برند ورق  کورین سوپر استون

[Best_Wordpress_Gallery id=”57″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس حسینی – منزل جناب آدینه
محل پروژه بلوار توس – توس ۷۷
ابزار کلاسیک چهار پله
استان: خراسان رضوی – مشهد
متریال کورین
برند ورق  کورین اورانوس
کد ورق gr 175

[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
کار فرما محمد تحققی – منزل مهندس غفلتی
محل پروژه دو واحد از ساختمان مهندس غفلتی
ابزار کلاسیک سه پله
استان: تهران
متریال کورین
برند ورق  کورین اورانوس
کد ورق gr 174

[Best_Wordpress_Gallery id=”36″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
کار فرما کاشی پور
ابزار کلاسیک سه پله
متراژ ۹٫۵ متر
استان: مشهد-بلوار فرامرز ۱۹
متریال کورین
برند ورق  تیسان
کد ورق سندد ساهارا

[Best_Wordpress_Gallery id=”34″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس نعیم زاده
ابزار کلاسیک سه پله
استان: مشهد-شهید بهشتی ۴۴
متریال کورین
برند ورق  کورین میسی
کد ورق ms 175

[Best_Wordpress_Gallery id=”32″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
کار فرما هاشمی کاخکی
ابزار کلاسیک سه پله
متراژ ۳٫۲۰
استان: مشهد-الهیه-بلوار سجادیه بین ۸/۶-دفتر املاک کاخ-میز قولنامه
متریال کورین
برند ورق  کورین تیسان
کد ورق تیسان ۱۱۴

[Best_Wordpress_Gallery id=”30″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
متراژ ۳٫۵۰
استان: مشهد-بلوار صارمی-پلاک ۱۸۴
متریال کورین
برند ورق  کورین میسی

[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس روحی
محل پروژه پروژه ویلایی
ابزار ابزار حجمی لبه پنج سانتیمتر با زاویه سه پله ریز
متراژ ۱۳ متر
متریال کورین
برند ورق  کورین اورانوس ورملیون
کد ورق gr 179

[Best_Wordpress_Gallery id=”58″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
محل پروژه واحد مسکونی بازسازی شده
ابزار ابزار حجمی پنج سانتیمتر با لبه r6
متراژ ۱۰ متر
استان: مشهد-فلسطین ۲۰
متریال کورین
برند ورق  کورین میسی سندد کرم
کد ورق ms 175

[Best_Wordpress_Gallery id=”23″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
کار فرما گروه کورین آساک روانشاد
محل پروژه واحد مسکونی مهندس براتی
ابزار ابزار کلاسیک
متراژ ۹ متر
استان: مشهد-بلوار هنرستان-هنرستان ۴-برج راشل
متریال کورین
برند ورق  کورین سوپراستون
کد ورق gs 300

[Best_Wordpress_Gallery id=”25″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس منصوری
محل پروژه واحد مسکونی مهندس براتی
ابزار ابزار حجمی شش سانتیمتر
متراژ ۷ متر
استان: مشهد-الهیه ۳۴-برج آفرینش
متریال کورین
برند ورق  کورین سوپراستون
کد ورق pw 101

[Best_Wordpress_Gallery id=”59″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
محل پروژه منزل جناب وجیهی
ابزار ابزار کلاسیک سه پله
متراژ ۱۸ متر
استان: مشهد-بلوار آوینی
متریال کورین
برند ورق  کورین اورانوس
کد ورق m 501

[Best_Wordpress_Gallery id=”38″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

اطلاعات پروژه :
محل پروژه مشهد
ابزار ابزار مدرن
متریال کورین
برند ورق  سوپراستون
کد ورق cream star cs210

[Best_Wordpress_Gallery id=”45″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما جناب رسولی
محل پروژه مشهد
ابزار ابزار کلاسیک
متریال کورین
برند ورق  سوپراستون
کد ورق GS300

[Best_Wordpress_Gallery id=”47″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس کنعانیان
ابزار ابزار مدرن
متراژ ۱۲ متر
استان: مشهد الهیه بلوار اقدسیه۵۳ خوش منظر ۹
برند ورق  تیسان
کد ورق سندد کرم ۴۲۱

[Best_Wordpress_Gallery id=”49″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

اطلاعات پروژه :
کار فرما مهندس دلاوری
محل پروژه اجرای کانتر رستوران مرکز خرید پاژ مشهد
متراژ ۷٫۵ متر
برند ورق  تیسان
کد ورق ۴۲۱

[Best_Wordpress_Gallery id=”51″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

کار فرما موسوی
محل پروژه مشهد
متراژ ۷ متر – تیپ مدرن
برند ورق  تیسان
کد ورق ۶۱۲

[Best_Wordpress_Gallery id=”55″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

کار فرما مهندس طیرانی
محل پروژه مشهد
متراژ ۴ متر
برند ورق  اورانوس
کد ورق ۱۷۴

[Best_Wordpress_Gallery id=”54″ gal_title=”محریان فعال دپو”]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *