سرخط خبرها
خانه / منقضی شده / لیست قیمت کوارتز آذرین پارس – برد استون

لیست قیمت کوارتز آذرین پارس – برد استون

کد سنگ رنگ قیمت ۱۲MM(ریال) قیمت ۱۶MM(ریال)
آئینه دار بدون آئینه بدون آئینه آئینه دار
۱-۸۰۱۴ سفید درشت دانه ۲۷۲۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰ ۳۱۳۰۰۰۰
۲-۸۰۱۴ سفید ریزدانه ۲۸۲۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰۰ ۳۰۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰۰
۳-۸۰۱۴ سفید اکلیلی ۲۷۷۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ۳۰۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰۰
۲-۲۹-۲۰۱۳ مشکی درشت دانه ۲۷۷۰۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
۱-۱۳۶۵ قهوه ای شیشه ای ۲۸۲۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰ ۳۰۹۰۰۰۰
۲-۱۳۶۵ قهوه ای پودری ۲۸۲۵۰۰۰ ۲۷۰۵۰۰۰ ۳۰۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰۰
۳-۱۳۶۶ سفید پودری ۲۸۲۵۰۰۰ ۲۷۰۵۰۰۰ ۳۰۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰۰
۱-۱۰۱۲ کالباسی ریزدانه (کمرنگ) ۲۸۲۵۰۰۰ ۲۷۰۵۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
۲-۱۰۱۲ کالباسی ریزدانه (پررنگ) ۲۸۲۵۰۰۰ ۲۷۰۵۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
۳-۱۰۱۲ کرم ۲۷۲۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰
۱-۲۰۲۶ نخودی درشت دانه ۲۷۵۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰
۲-۲۰۲۶ نخودی ریزدانه (پر رنگ) ۲۷۶۵۰۰۰ ۲۷۰۵۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
۳-۲۰۲۶ نخودی ریزدانه (کمرنگ) ۲۷۶۵۰۰۰ ۲۷۰۵۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
۱۳۴-۲۰۱۳ مشکی پودری ۲۷۶۵۰۰۰ ۲۷۰۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰
۱۳۵-۲۰۱۳ سبز- سفید ۳۲۴۵۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰۰ ۳۴۲۵۰۰۰ ۳۵۲۵۰۰۰
۱-۱۰۱۳ طوسی ۲۷۶۵۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
۲-۱۰۱۳ فیروزه ای ۲۷۵۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰
۱-۱۰۱۵ آلبالوئی درشت دانه ۲۷۳۰۰۰۰ ۲۶۵۹۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
۲-۱۰۱۵ آلبالوئی ریزدانه ۲۷۵۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰ ۳۰۵۰۰۰۰
۱-۲۰۲۴ قرمز ۲۷۵۰۰۰۰ ۲۶۵۹۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰

 

همچنین ببینید

نمونه و سمپل مرمر برد استون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *