سرخط خبرها
خانه / عمومی / قیمت روز کوارتز

قیمت روز کوارتز

نکته :
لیست قیمت زیر بر اساس اسلب سنگ خام می باشد فلذا قیمت صفحات کانتر، کابینت، آماده و فراوری شده با لحاظ هزینه های تولید، فرآوری و نصب و با توجه به نوع و کیفیت اجرا یا نوع دستگاه های پیشرفته یا معمولی در مرحله فرآوری ممکن است به بیش از دوبرابر نیز افزایش پیدا کند.

قیمت روز کوارتز توتم

قیمت روز کوارتز توتم کوارتز – Totem Quartz

قیمت برحسب اسلب (تومان)

ردیف

کد

نام تجاری

میلیمتر ۳۰

میلیمتر ۲۰

میلیمتر ۱۲

۱
۳۲۰۱
Spirito di Sahara
                          2,192,862
    1,684,704
۱,۳۰۴,۷۳۰
۲
۳۹۰۶
Zulu Mask
                          2,192,862
    1,684,704
۱,۳۰۴,۷۳۰
۳
۴۱۰۱
Spice White
                          2,192,862
    1,684,704
۱,۳۰۴,۷۳۰
۴
۴۲۳۱
Luce Pura
                          2,192,862
    1,684,704
۱,۳۰۴,۷۳۰
۵
۴۲۳۶
Diamond Marfil
                          2,192,862
    1,684,704
۱,۳۰۴,۷۳۰
۶
۵۹۰۳
Brown
                          2,192,862
    1,684,704
۱,۳۰۴,۷۳۰
۷
۵۶۰۱
New Nero
                          2,192,862
    1,684,704
۱,۳۰۴,۷۳۰
۸
۸۲۴۰
Oyster shell (new)
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۹
۸۹۲۷
Golden Diamond (new)
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۱۰
۸۲۹۷
Caramel Sand (new)
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۱۱
۸۶۲۶
Desert Gold (new)
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۱۲
۴۲۱۸
Snow Flake
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۱۳
۴۲۳۲
Bianco Murano
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۱۴
۴۲۱۹
White Zirconium
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۱۵
۴۲۳۳
Silky Ebur
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۱۶
۵۶۰۰
Nocte
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۱۷
۵۳۰۰
Perla
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۱۸
۵۳۲۳
dark perla
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۱۹
۵۹۰۱
Marrone
                          2,356,754
    1,812,888
۱,۳۹۱,۷۱۲
۲۰
۱۲۰۱
Stella celestis
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۲۱
۱۲۰۳
Stella Bianca
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۲۲
۱۲۰۴
Stella  Beige
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۲۳
۱۲۰۵
Stella Marrone
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۲۴
۱۲۰۷
Stella Aurum
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۲۵
۲۱۰۰
Stella Cimarron
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۲۶
۲۲۰۳
Stella Nero
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۲۷
۱۲۰۹
Stella Rosso
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۲۸
۲۳۰۰
Stella Vison
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۲۹
۱۱۰۴
Stella Vison-Fine Grain
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۳۰
۱۱۰۲
Stella Bianca-Fine Grain
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۳۱
۱۱۰۳
Cosmos White Diamante
                          2,481,276
    1,903,532
۱,۴۶۴,۹۶۰
۳۲
۸۲۲۶
Macchiato (new)
                          2,779,762
    2,074,750
۱,۵۶۱,۰۹۸
۳۳
۸۲۲۴
Jasper Clay (new)
                          2,779,762
    2,074,750
۱,۵۶۱,۰۹۸
۳۴
۸۱۱۸
Alamo (new)
                          2,779,762
    2,074,750
۱,۵۶۱,۰۹۸
۳۵
۲۲۰۸
Autumn Brown (new)
                          2,779,762
    2,074,750
۱,۵۶۱,۰۹۸
۳۶
۲۲۰۹
Black Galaxy (new)
                          2,779,762
    2,074,750
۱,۵۶۱,۰۹۸
۳۷
۴۱۰۰
Polaris White
                          3,097,017
    2,392,005
۱,۸۸۶,۱۳۶
۳۸
۴۷۰۰
Green Leave
                          3,097,017
    2,392,005
۱,۸۸۶,۱۳۶
۳۹
۴۸۰۰
Mango
                          3,097,017
    2,392,005
۱,۸۸۶,۱۳۶
۴۰
۶۱۰۶
Statuario Venato-Inspiration
                          3,097,017
    2,392,005
۱,۸۸۶,۱۳۶
۴۱
۶۲۲۰
Royal Botticino-Inspiration
                          3,097,017
    2,392,005
۱,۸۸۶,۱۳۶
۴۲
۶۲۱۱
Dark Royal Botticino
                          3,097,017
    2,392,005
۱,۸۸۶,۱۳۶
۴۳
۶۸۲۶
Imperial Brown-Inspiration
                          3,097,017
    2,392,005
۱,۸۸۶,۱۳۶
۴۴
۶۳۰۰
Viscont Grey-Inspiration
                          3,097,017
    2,392,005
۱,۸۸۶,۱۳۶
۴۵
۶۲۳۰
Crema Marfil-Inspiration
                          3,097,017
    2,392,005
۱,۸۸۶,۱۳۶
۴۶
۶۸۰۸
Dark Imperial Brown-Inspiration
                          3,097,017
    2,392,005
۱,۸۸۶,۱۳۶
۴۷
۶۲۱۹
 Botticino Classico (new)
                          3,341,940
    2,655,240
۲,۱۰۵,۸۸۰
۴۸
۶۹۰۹
Atlantic Black-Inspiration (new)
                          3,341,940
    2,655,240
۲,۱۰۵,۸۸۰
۴۹
۶۹۰۴
Star Dust (new)
                          3,341,940
    2,655,240
۲,۱۰۵,۸۸۰
۵۰
۶۱۱۶
Bianco Venatino-Inspiration (new)
                          3,341,940
    2,655,240
۲,۱۰۵,۸۸۰
۵۱
۶۱۲۶
Rolling Stone(new)
                          3,341,940
    2,655,240
۲,۱۰۵,۸۸۰

 

قیمت روز کوارتز سایلستون

قیمت روز کوارتز سایلستون – Silestone

No.

Collection

Group

Colour

Thickness (mm)

Size (cm)

Price/Slab-Rls

۱
Project
۱
Blanco City
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۲۱,۷۵۰,۰۰۰
۲
Project
۱
Negro Tebas
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۲۱,۷۵۰,۰۰۰
۳
Project
۲
Blanco Norte
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۲۲,۷۵۰,۰۰۰
۴
Project
۲
Blanco Norte
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۳۰,۷۵۰,۰۰۰
۵
Project
۲
Arden Blue 
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۳۰,۷۵۰,۰۰۰
۶
Project
۲
Iron Bark  
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۲۹,۷۵۰,۰۰۰
۷
Project
۲
Iron Bark 
۲۰
۳۲۰×۱۵۵
۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۸
Project
۲
Nymbus  
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۹
Premium
۳
Marengo
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۲۷,۷۵۰,۰۰۰
۱۰
Premium
۳
Negro Stellar
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۲۷,۷۵۰,۰۰۰
۱۱
Premium
۳
Blanco Capri
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۲۷,۷۵۰,۰۰۰
۱۲
Premium
۳
Marron Jupiter
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳
Premium
۳
Marron Jupiter
۲۰
۳۲۰×۱۵۵
۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴
Premium
۴
Tigris Sand
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵
Premium
۴
Bianco River
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶
Premium
۴
Blanco Zeus
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷
Premium
۴
Blanco Zeus
۲۰
۳۰۰×۱۳۸
۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸
Premium
۴
Amazon
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۹
Premium
۴
Haiku
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰
Premium
۴
Rosso Monza
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱
Premium
۴
Unsui 
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۲
Premium
۴
Unsui 
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۳
Premium
۴
Yukon
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۴
Eternal
۴
Pearl Jasmine (New)
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۵
Eternal
۴
Charcoal Soapstone(New)
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۶
Premium
۵
Blanco Orion 
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۲۷
Premium
۵
Merope 
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۲۸
Premium
۵
Vortium
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۹
Premium
۵
Doradus13
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰
Premium
۵
Seleno
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۱
Exclusive
۵
Istmo
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۴,۷۵۰,۰۰۰
۳۲
Exclusive
۵
Istmo
۲۰
۳۰۰×۱۳۸
۴۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۳
Luxury
۶
Lusso 
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۴
Luxury
۶
CopperMist 
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۵
Luxury
۶
Creamstone 
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
Luxury
۶
Mediterraneo
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۷
Luxury
۶
Ocean Jasper 
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۸
Luxury
۶
Ocean Storm 
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۹
Luxury
۶
Phoenix
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰
Luxury
۶
Dreis
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۱
Luxury
۶
Dreis
۲۰
۳۰۰×۱۳۸
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲
Luxury
۶
Pulsar
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۳
Luxury
۶
Pulsar
۲۰
۳۰۰×۱۳۸
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴
Luxury
۶
Pacifica
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۵
Luxury
۶
Pacifica
۲۰
۳۲۰×۱۵۵
۵۱,۷۵۰,۰۰۰
۴۶
Luxury
۶
Arctic
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۷
Luxury
۶
Helix
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
Eternal
۶
Marquina (New)
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۹
Eternal
۶
Marquina (New)
۲۰
۳۲۰×۱۵۵
۵۱,۷۵۰,۰۰۰
۵۰
Eternal
۶
Serena (New)
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱
Eternal
۶
Statuario (New)
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲
Eternal
۷
Calacatta Gold (New)
۱۲
۳۲۰×۱۵۵
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳
Eternal
۷
Calacatta Gold (New)
۲۰
۳۲۰×۱۵۵
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۴
Premium
۷
Chrome 
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۵
Premium
۷
Zirconium
۱۲
۳۰۰×۱۳۸
۴۲,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت روز دکتون – Dekton 

No.

Colour

Group

Thickness (mm)

Size (cm)

Price/Slab-Rls

۱
Danae
۱
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲
Edora
۱
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳
Kadum
۱
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴
Vapour 
۲
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۵
Trilium
۲
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۶
Domoos
۲
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳,۸۰۰,۰۰۰
۷
Strato
۲
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳,۸۰۰,۰۰۰
۸
Kelya
۲
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳,۸۰۰,۰۰۰
۹
Borea Wild
۲
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۰
Ventus
۲
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۱
Korus
۲
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲
Makai
۲
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۳
Zenith
۳
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۴
Entzo
۳
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۵
Aura
۳
۱۲
۳۱۶×۱۴۰
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶
Aura A2,B2 (Bookmatch)
۴
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۵۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷
Glacier
۴
۱۲
۳۲۰×۱۴۴
۵۱,۷۰۰,۰۰۰

 

قیمت روز کوارتز هانستون – Hanstone
NO
Group Code Name  Dimension (L*W*T) Price / Slab
۱  
Capital
Collection
RM506 ARTEMIS-12   3 05 ۱۴۰ ۱.۲ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲ CT401 OBSIDIAN BLACK-12   3 05 ۱۴۰ ۱.۲ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳ CO31 ANGEL WHITE-12   3 05 ۱۴۰ ۱.۲ ۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۴  
Premium
Collection
RU601 ASPEN-12   3 05 ۱۴۰ ۱.۲ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۵ RU656 BLACK SNOW-12   3 05 ۱۴۰ ۱.۲ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۶ MV607 INDIAN PEARL-12   3 05 ۱۴۰ ۱.۲ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۷   CORONA   3 05 ۱۴۰ ۲ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۸
BA205 ROYALE BLANC   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹  
Luxury
Collection
MO625 ARGIL   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۰ RU613 TRANQUILITY   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۱ CA701 STRATO   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۲ CS401 SMOKE   3 30 ۱۶۵ ۲ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ MV618 ROLLING STONE   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۴ MV618 ROLLING STONE   3 30 ۱۶۵ ۲ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
هانستون رنگ های  Discontinue – این لیست از ۲۰۱۸ ناموجود می شود – فلذا ۲۰٪ تخفیف دارد.
NO
Group Code Name  Dimension (L*W*T) Price / Slab
۱  
Capital
Collection
RS831 ALMOND QUARTZ   3 05 ۱۴۰ ۲ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۲ MV608 SABBIA   3 05 ۱۴۰ ۲ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳ RM506 ARTEMIS-12   3 05 ۱۴۰ ۱.۲ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴
RM504 AJANTA   3 05 ۱۴۰ ۲ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۵  
Premium
Collection
RU653 JAMOCHA   3 05 ۱۴۰ ۲ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰
۶ RU655 DESTIN   3 05 ۱۴۰ ۲ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰
۷ LS453 SCARLETT   3 05 ۱۴۰ ۲ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰
۸ MO622 AMBROSIAL   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۹ MO624 CONCORD   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ MO623 KINDRED   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ SU750 METEOR   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
RU701 ITALIAN WAVES   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳  
Luxury
Collection
MO621 ARETE   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ MV622 EPIC   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ MV607 INDIAN PEARL   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ SU751 CAMPINA   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ RU702 CLASSIC STATUE   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ MV625 HARMONY   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ MV620 IVORY WAVE   3 05 ۱۴۰ ۲ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ MV623 FUSION   3 30 ۱۶۵ ۲ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
               

برای سفارش کوارتز و یا استعلام قیمت روز کوارتز بصورت تلفنی می توانید با شماره های :

۰۲۱۲۲۸۷۲۳۹۱

و یا شماره همراه شبانه روزی :

۰۹۱۲۷۰۳۲۲۵۹

تماس حاصل نمائید.

 

نظر شما در مورد بروز بودن قیمت ها :

امتیاز شما

User Rating: ۵ ( ۱ votes)

همچنین ببینید

تصویر سه بعدی جی مول

تاریخچه کورین

صفحات سالید سورفیس (solid surface material)با نام تجاری کورین (corian) برای اولین بار توسط شرکت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *